Firma oferuje autorskie oprogramowanie finansowo-księgowe dla firm prowadzących pełną księgowość lub podatkową książkę przychodów i rozchodów.


Program do pełnej księgowości FK jest zgodny z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Jest stale rozwijany od 1990 roku o nowe opcje, jak też aktualizowany w związku ze zmianami przepisów. Cechy i możliwości programu:

 • praca na dowolnym zakładowym planie kont /dowolna ilość i numeracja kont syntetycznych i ich podział analityczny/
 • sposób dekretacji dokumentów zbliżony do ręcznego sporządzania zapisu, zapewniający dużą czytelność wprowadzania, przeglądania i weryfikacji dekretów
 • dekretowanie w walutach obcych /USD, Euro/
 • wygodny podgląd stanu konta obejmujący salda, obroty oraz wykaz szczegółowy dokumentów
 • wyszukiwanie dokumentów po różnych kryteriach
 • wydruki dziennika, zestawienia obrotów i sald, bilansu, rachunku wyników
 • przekrojowe wydruki do analizy kont
 • naliczanie i wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
 • wydruk potwierdzeń sald
 • ewidencja raportów bankowych i kasowych połączona z dekretacją
 • ewidencja rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, naliczanie deklaracji VAT-7

Program do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów KPR umożliwia:

 • przejrzysta ewidencja zdarzeń gospodarczych /formularze na ekranie podobne do księgi odręcznej/
 • przenoszenie danych do rejestrów VAT
 • naliczanie i wydruk deklaracji PIT-5 /z uwzględnieniem udziałowców, innych źródeł dochodu/
 • naliczanie i wydruk deklaracji VAT-7

Program kadrowo-płacowy może być oferowany oddzielnie, lub jako moduł współpracujący z FK lub KPR umożliwia:

 • ewidencje danych pracowniczych i wydruki z kartoteki danych
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem podatków, składek ZUS, zasiłków, oraz dodatków i potrąceń określonych przez użytkownika programu
 • ewidencje i wydruki umów zleconych, o dzieło i pokrewnych
 • naliczenie i wydruk deklaracji PIT-4, PIT-8A,8B i PIT-11, rocznych zestawień podatków
 • naliczenie i wydruk kartoteki pracowniczej, informacji o wynagrodzeniach
 • standardowe wydruki umów o prace, świadectw, zaświadczeń, oświadczeń itp.
 • wydruki przelewów na konta pracownicze, oraz do urzędu skarbowego
 • naliczenie i wydruki raportów ZUS: DRA, RNA, RCA, RSA, RZA
 • przeniesienie danych do programu ZUS - Płatnik

Program sprzedaży i gospodarka magazynowa może być oferowany oddzielnie, lub jako moduł współpracujący z FK lub KPR umożliwia:

 • wystawianie faktur VAT, rachunków, paragonów
 • współpracę z drukarką fiskalną
 • przeglądanie i raporty ze sprzedaży
 • zdejmowanie ze stanu magazynu towarów podczas sprzedaży
 • prowadzenie wielu magazynów
 • tworzenie dokumentów Mm, Wz, Pz, Rw, Pw
 • raporty z obrotów magazynowych wg, dokumentów, kontrahentów, towarów
 • raporty dotyczące przychodu / marży ze sprzedaży w ujęciu wartościowym i procentowym

Wszystkie programy możemy zademonstrować w biurze lub u klienta. Są proste w obsłudze, i do nauczenia, na dzień dzisiejszy użytkuje je około 500 klientów.

Strona główna | Aktualności dla klientów | Nasi klienci | Oprogramowanie finanse i księgowość | Nasza oferta | Kontakt | Sklep